ZESPÓŁ

Artur Piotr Jędrzejewski
Członek Rady Doradczej
Założyciel Carlson Investments SE
Aleksander Gruszczyński
Prezes zarządu Carlson Investments SE
Serge Telle
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Marczuk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Goryszewski
Członek Rady Nadzorczej
Penelope Hope
Członkini Rady Nadzorczej
Silvia Andriotto
Członkini Rady Nadzorczej
Isabelle Peeters
Członkini Rady Nadzorczej
Dawid Wesołowski
Prezes Zarządu
Zofia Banaszewska
Manager Inwestycyjny
Ireneusz Wieczorek
Manager Inwestycyjny
Emilian Arczewski
Analityk Finansowy
Piotr Wojnar
Członek Komitetu Inwestycyjnego
Paweł Szewczyk
Prawnik
Joanna Chwietczuk
Compliance Manager Carlson Investments SE
Nicole Dzikowski
Project Manager Carlson Investments SE
Jacek Chmieliński
Senior Project Manager Carson Investments SE