ZESPÓŁ

Artur Piotr Jędrzejewski
Członek Rady Doradczej
Założyciel Carlson Investments SE
Aleksander Gruszczyński
Prezes zarządu Carlson Investments SE
Serge Telle
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Goryszewski
Członek Rady Nadzorczej
Penelope Hope
Członkini Rady Nadzorczej
Silvia Andriotto
Członkini Rady Nadzorczej
Scott Cunningham
Członek Rady Nadzorczej
Sasha Berlik
Członek Rady Doradczej
Alois C. Knoll
Członek Naukowej Rady Doradczej
Dawid Wesołowski
Prezes Zarządu
Łukasz Marczuk
Wiceprezydent
Zofia Banaszewska
Manager Inwestycyjny
Piotr Wojnar
Członek Komitetu Inwestycyjnego
Paweł Mowlik
Partner, Clients & Investor Relations
André Warnecke
Senior Adviser
Julia Stoetzel
PR / IR Manager
Jeff Fischer
Clients & Investor Relations
Joanna Chwietczuk
Compliance Manager Carlson Investments SE
Paweł Szewczyk
Prawnik
Jacek Chmieliński
Senior Project Manager Carson Investments SE