Struktura akcjonariatu

STRUKTURA AKCJONARIATU

AKCJONARIUSZ:LICZBA AKCJI:PROCENT KAPITAŁU:PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Porozumienie Akcjonariuszy*7.455.50587,13%87,13%
Pozostali Inwestorzy1.101.42812,87%12,87%
OGÓŁEM8.556.933100,00%100,00%
*Porozumienie Akcjonariuszy zawarte w dniu 21 lutego 2024 roku przez Carlson Ventures International Ltd, Bouchard et Cie SA, Artur Jedrzejewski.

KAPITAŁ SPÓŁKI

1. Wysokość kapitału zakładowego:7 187 823,72 EUR
2. Liczba akcji wszystkich emisji:8.556.933
3. Wartość nominalna akcji:0,84 EUR
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:7 187 823,72 EUR

EMISJE AKCJI

Nazwa serii akcjiLiczba akcji
SERIA “A”5.100
SERIA “B”7.500
SERIA “C”12.500
SERIA “D”124.900
SERIA “E”5.000
SERIA “F”29.875
SERIA “G”4.125
SERIA “I”4.625
SERIA “J”46.375
SERIA “K”460.000
SERIA “L”129.358
SERIA “M”717.250
SERIA “N”1.223.500
SERIA “O”2.499.999
SERIA “P”250.000
SERIA “R”1.201.587
SERIA "S"1.234.010
SERIA "T"601.238