Połączenie spółek

Plan Połączenia 08-12-2021 r. (AKTUALNE)

Plan Połączenia CI S.A. i CTV 08-12-2021
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.11.2021 r.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na potrzeby Połączenia na dzień 01.11.2021r.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną sporządzone na potrzeby Połączenia na dzień 01.11.2021r.
Statut Spółki Europejskiej (wraz z tłumaczeniem)
Zawiadomienie art. 21 Rozporządzenia
Szczegółowe informacje z art. 21 Rozporządzenia
Sprawozdanie Zarządów uzasadniające połączenie
Raport Zarządu Spółki przejmowanej (wymagany przez przepisy CZ)
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Plan Połączenia 27-10-2021 r. (ANULOWANE)

Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Plan Połączenia Spółek CI S.A. i CTV
Projekt uchwały o połączeniu WZ Spółka Przejmująca
Projekt uchwały o połączeniu WZ Spółka Przejmowana
Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
Projekt Statutu Spółki Europejskiej wraz z tłumaczeniem
Zawiadomienie art. 21 Rozporządzenie SE
Szczegółowe informacje z art.21 Rozporządzenia SE
Sprawozdanie Zarządów uzasadniające połączenie
Raport Zarządu Spółki Przejmowanej
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)