Penelope Hope
Członkini Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analizy portfela inwestycyjnego, ładu korporacyjnego, zarządzania strategicznego, pozycjonowania marki, marketingu inwestorskiego oraz kampanii pozyskiwania kapitału w formie eventów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach, jak Goldman Sachs oraz Rebel. Absolwentka Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie (UCL).

Pani Penelope Hope spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.