Penelope Hope
Członkini Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analizy portfela inwestycyjnego, ładu korporacyjnego, zarządzania strategicznego, pozycjonowania marki, marketingu inwestorskiego oraz kampanii pozyskiwania kapitału w formie eventów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach, jak Goldman Sachs oraz Rebel. Absolwentka Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie (UCL).