Joanna Chwietczuk
Compliance Manager Carlson Investments SE

Od 2008 r. związana z Carlson Investment S.E. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Odpowiada za bieżący kontakt z kluczowymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.