Portfolio

Wszystko INWESTYCJE GRUPA KAPITAŁOWA

INWESTYCJE

Flotation Innovation

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą koncentracji przestrzennej.

True Moves

System identyfikacji użytkownika zegarka na rękę oparty na algorytmach sztucznej inteligencji.

Connect 4 KIDS

Platforma wspierająca rozwój aktywności fizycznej dzieci wraz z identyfikacją wad postawy z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

DTC

Narzędzie do budowy trójwymiarowych modeli wnętrz na podstawie zdjęć sferycznych dowolnego pochodzenia.

Tasklytics

System wspomagania decyzji dla uczestników procesów biznesowych oparty na algorytmach sztucznej inteligencji.

Equinity Solutions
https://equinitysolutions.com/

Zwiększenie funkcjonalności systemu Equinity Vision dla całodobowej i autonomicznej opieki nad końmi.

PUMaA System

Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zmian skórnych w postaci odleżyn.

Brum

System predykcji i rekomendacji dla branży home&decor oparty na algorytmach sztucznej inteligencji.

Sensus AI

Aplikacja wspomagająca rozpoznawanie właściwości psychicznych człowieka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

AiSeller
https://www.aiseller.space/

Narzędzie do zwiększania efektywności sprzedaży i zysków w kanałach e-commerce.

T4M

Narzędzie do komunikowania emocji dla osób w spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów grywalizacji

React

Bezzałogowy system szybkiego reagowania BSP.

Debster
https://debster.ai/

Innowacyjne oprogramowanie dla wierzycieli oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.

Playstrict
https://www.playstrict.com/

Platforma SaaS dla mobilnego studia GameDevs wykorzystująca algorytmy AI do planowania, optymalizacji softlaunchu, LiveOps i kampanii marketingowych.

Paymiq.com
https://paymiq.com/

Paymiq to kanadyjska fintech, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych oraz firm w zakresie rachunków płatniczych, bankowości mobilnej, płatności SWIFT, płatności SEPA oraz funkcjonalnej platformy wymiany walut.

The Woof
https://thewoof.pl/

Projekt, której celem jest opracowanie inteligentnej obroży dla psów. Będzie ona pozwalać na monitorowanie lokalizacji zwierzęcia, poziomu jego aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia. Urządzenie, nad którym pracuje zespół The Woof, wyposażone będzie w szereg czujników monitorujących nie tylko samego czworonoga, ale też jego otoczenie.  Wszystkie zbierane przez system dane będą przetwarzane w celu stworzenia profilu psa, na podstawie którego wyłapywane będą zmiany odbiegające od normy – zarówno tej przyjętej przez weterynarzy, jak i indywidualnej dla danego psa.

Apipay
https://apipay.pl/en/

Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego modelu i modułu bezpiecznej komunikacji pomiędzy urządzeniami w ramach IoT. Efektem prac badawczych ma być system łączący elementy rozproszonej architektury bezpieczeństwa oraz witalizowanych aplikacji klienckich współpracujących ze sobą w ramach chmurowej koncepcji „Kryptografi jako usługi” (ang. Cryptography-as-a-Service). Główne zastosowanie technologii to zabezpieczenie komunikacji pomiędzy urządzeniami płatniczymi i fiskalnymi.

CrushVibro

Innowacyjna metoda monitorowania parametrów pracy młynów mielących z wykorzystaniem analizy modalnej.

AutonomyNow
https://autonomynow.co/

Przedmiotem projektu jest opracowanie zaawansowanego Systemu wspomagania pracy kierowcy tzw. Systemu ADAS (Advanced Driver Assistant System) dedykowanego dla autobusów miejskich spełniającego kryteria 1 poziomu autonomiczności czyli będącego podstawowym systemem wsparcia kierowcy zwiększającym jego percepcję. Zadaniem systemu będzie rozpoznawanie i identyfikowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz informowanie kierowcy o potencjalnych niebezpieczeństwach za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych.

Mamy.link
https://baby.link/

Celem projektu Mamy.link jest stworzenie systemu składającego się z urządzenia IoT oraz platformy SaaS umożliwiającego rozszerzenie zakresu usług gabinetów ginekologicznych, w obszarze usług badań prenatalnych.

Hinter.ai
https://hinter.ai/en/

System SaaS do zbierania i analizy informacji w organizacji. Zestaw ujednoliconych pytań. Odpowiedzi udzielane są na kilkustopniowej skali akceptacji oraz odrzucenia (od pełnej zgody z danym stwierdzeniem do sprzeciwu)z możliwością dodania komentarzy oraz pomysłów usprawniających. Wyniki badania uwzględniają specyfikę organizacji.

Timeqube
https://timeqube.com/

Startup oferuje rozwiązania umożliwiające intuicyjną kontrolę czasu pracy użytkownika. Dzięki Timeqube uczestnicy mogą nawzajem kontrolować czas spotkania bez niewygodnego patrzenia na siebie czy spoglądania na zegary.

Nutrix
https://nutrix.tech/

Szwajcarski startup technologii medycznej, który stawia na rozwój oprogramowania i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają w monitorowaniu glukozy obecnej w ślinie oraz leczeniu cukrzycy. Nadrzędnym celem startupu jest wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji, aby dać pacjentom możliwość monitorowania stanu zdrowia w łatwy, nieinwazyjny i bezbolesny sposób. Rozwiązanie Nutrix ma na celu wsparcie ludzi w zmianie nawyków niezbędnych do kontrolowania otyłości lub postępowania w stanie przed cukrzycowym.

EXIT
Deventiv
https://deventiv.com/pl/home/

Deventiv – przedmiotem projektu jest Automatyczny Skaner Wewnątrzustny (DAOS). Po umieszczeniu w ustach pacjenta DAOS będzie automatycznie wizualizował zęby i dziąsła z dużą dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora. W wyniku pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w postaci pliku komputerowego, niezbędny do planowania leczenia stomatologicznego, w tym m.in. leczenia protetycznego, implantologicznego i ortodontycznego.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

 

TerraBio
http://terrabio.tech/

TerraBio – system inteligentnej produkcji rolnej.
TerraBio będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych.Odczyt informacji będzie możliwy na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą łączności bezprzewodowej oraz USB.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

EXIT
NoelleLED
https://noelleled.eu/

Projekt NoelleLED to uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem – zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem, aby pomóc operatorom oświetlenia ogólnego, w tym zarządom TSU, wypełnić ustawowy obowiązek zastąpienia go energooszczędnym i nisko wydajnym emitujące źródła światła.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Podioom
https://podioom.net/

PODIOOM Insure-Tech.
Podioom to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-trenujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podioom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podioom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

ePeer
https://braight.tech/

ePeer – Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P.
To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej – brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Unicomm
https://unicomm.tech/

Unicomm – Automatyka Mieszkaniowa.
System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. ”inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek – umożliwiając wyłączenie lub włączenie urządzeń RTV/AGD.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Pelvifly
https://pelvifly.com/

Pelvifly -system diagnostyczno –rehabilitacyjny mięśni dna miednicy.
To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiająca bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych (aplikacja i system teleopieki). Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkowniczki (B2C) oraz lekarze, specjaliści, terapeuci, rehabilitanci (B2B).

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

ENforce
https://enforcemed.pl/

W ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalnej. Dzięki temu umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego, a będących w przypadku tradycyjnych protez wynikiem niesymetryczności rozkładu obciążeń w zdrowych częściach układu ruchu.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Uavlas
http://www.uavlas.com

Uavlas – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Biometric Security

Aseptyczny i bezkontaktowy system autoryzacji człowieka oparty na danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Whirla
https://whirla.pl/

Whirla to aplikacja do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej. PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Z-RAYS
https://z-rays.pl/

Przedmiotem projektu Z-RAYS jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego monitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring obywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

WalkSee
https://walksee.pl/

Narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, mitygując problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

MMPay

System wykrywania fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które zostały zmodyfikowane.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

ATS Technology
http://atstechnology.eu/

Przedmiotem projektu badawczego jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w
innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu badawczo-rozwojowego jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym – Ultra Convenience.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

CyberHeaven
https://cyberheaven.us/

CyberHeaven- Bezpieczna, kompleksowo szyfrowana wirtualna przestrzeń spotkań pozwala użytkownikom korzystać z wielu platform, w tym przeglądarek internetowych i dedykowanych aplikacji mobilnych.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

mKomornik
http://www.mkomornik.pl/

Celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik będzie oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik DB.

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Seemore Aware
https://seemore.pl/

Seemore Aware ma na celu stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej – AR (Augmented Reality).

CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k.

Helvexia Ltd
https://www.helvexia.com/

HELVEXIA to nowy podmiot w branży fintech z ambitnymi planami szybkiej ekspansji na rynku azjatyckim i amerykańskim. Firmę wyróżnia doświadczony zespół międzynarodowych specjalistów znających zarówno specyfikę blockchain i kryptowalut oraz branży bankowej i płatniczej. HELVEXIA skupia się na tworzeniu narzędzi do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych i firm.

 

Bloom Voyages
https://bloomvoyages.com/

Jesteśmy biurem podróży klasy Premium. Bloom Voyages kieruje swoją ofertę do klientów wymagających stroniących od komercyjnych kierunków jak i obiektów noclegowych. Wszystkie wyjazdy organizowane są na specjalne i indywidualne życzenie klienta. U nas zarezerwujesz przelot, zarezerwujesz nocleg w najbardziej egzotycznych miejscach na ziemi , ubezpieczysz siebie i swoich bliskich na czas podróży, zarezerwujesz jacht i wiele innych rzeczy, które potrzebujesz w czasie urlopu lub podczas podróży służbowej. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych o ile takie jest życzenie naszego klienta. Zapraszamy! Z Bloom Voyages świat luksusowego podróżowania stoi przed Wami otworem.

 

techVIGO
https://techvigo.pl/

Techvigo to spółka technologiczna z rynku IT. Specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży turystycznej. Spółka posiada jeden z największych zasobów mapowych Polski. Główne linie produktowe Techvigo to system do obsługi agencji turystycznych TourdeskCRM, Produkty mapowe z linii Navigo.

Hotblok Polska Sp. z o.o.
http://www.hotblok.pl/

Hotblok Polska Sp. z o. o. jest właścicielem wyłacznej licencji na Polskę na produkcję i sprzedaż systemu HOTBLOK. Jest to najprostszy z możliwych systemów wykonania obiektów budowlanych, co przekłada się na dużą oszczędność czasu i obniżenie kosztów budowy. System Hotblok posiada rewelacyjny współczynnik izolacyjności termicznej zgodny z najnowszymi wytycznymi, dzięki czemu spełnia wymogi budownictwa pasywnego. Carlson Investments S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym Spółki.

GRUPA KAPITAŁOWA

Gaudi Management SA

Gaudi Management jest prywatną spółką wyspecjalizowaną w inwestycjach typu private equity w spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Carlson Alternative Investments Company S.A.
https://carlsonaic.com

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI). 100 % kapitału należy do Carlson Investments. Spółka w trakcie rejestracji. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i rozpoczęciu działania Carlson Investments za pośrednictwem ASI realizować będzie swoje inwestycje kapitałowe.

Carlson Capital Partners Sp. z o.o.
http://carlsonfinance.com/en/home-en/

Carlson Capital Partners jest spółką doradczo–inwestycyjną wyspecjalizowaną w:
* Doradztwie przy fuzjach i przejęciach – Mergers & Acquisitions; * Transakcjach polegających na pozyskiwaniu kapitału dla spółek niepublicznych – Private Placement, preIPO; * Przygotowywaniem spółek do upublicznienia (np.: od działalności gospodarczej do spółki akcyjnej); * Doradztwem przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO); * Usługach powierniczych typu Trustee, Fiduciary i Optymalizacją podatkową transakcji kapitałowych; * Pozyskiwaniem kapitału z funduszy typu Venture Capital i Private Equity; * Finansowaniem obrotu towarowego i handlu zagranicznego.