Dywidenda

ROK 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września 2020 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 września 2020 roku.