Silvia Andriotto
Członkini Rady Nadzorczej

Silvia dołączyła do Rady Nadzorczej Carlson w 2021 roku, jest Associate Director w JTC Group, a wcześniej była odpowiedzialna za zarządzanie Multi Family Office w Księstwie Monako. W trakcie swojej kariery Silvia zdobyła bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa korporacyjnego, wdrażając instrumenty transgraniczne dla międzynarodowych spółek w wielu jurysdykcjach. Wcześniej pracowała w kilku centrach finansowych, w tym w Luksemburgu i Zurychu.

Silvia posiada tytuł magistra prawa i jest kandydatką do tytułu LL.M w Berkeley School of Law & Tachnology, University of California.

Pani Silvia Andriotto spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.