Sasha Berlik
Członek Rady Doradczej

Sacha Berlik jest przedsiębiorcą, doradcą i inwestorem. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej YOC AG (symbol: YOC). Wcześniej był dyrektorem zarządzającym EMEA w The Trade Desk (symbol: TTD) i założył pierwszą europejską agencję marketingu programatycznego mexad, którą sprzedał DataXu (symbol: ROKU). Oprócz agencji cyfrowej Oridian (symbol: YBRANTDIGI.BO), był współzałożycielem jednej z pierwszych europejskich sieci reklamy cyfrowej, Active Agent, oraz planował i wprowadzał na rynek SAT.1 – głównego niemieckiego prywatnego nadawcy w połowie lat 90-tych. Sacha studiował na Uniwersytecie w Marburgu i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i ukończył studia na kierunku Administracja Biznesowa/Zarządzanie Ogólne.