Paweł Mowlik
Partner, Clients & Investor Relations

Urodzony w Polsce i wychowany w północnych Niemczech, gdzie zdobył wykształcenie, a następnie przeniósł się do Szwajcarii, aby ostatecznie rozpocząć karierę w finansach, Paweł zawsze był głęboko niekonwencjonalny i nigdy nie był niechętny do kwestionowania status quo, aby przedefiniować granice i wyjść ze strefy komfortu. Te naturalne cechy doprowadziły go nieuchronnie do branży venture capital. Po spędzeniu dekady w Nowym Jorku i Londynie, pracując dla różnych funduszy hedgingowych i firm private equity, zaczął sam inwestować w różnych branżach, w tym między innymi w służbie zdrowia, rozrywce i technologii. Paweł ma rozległą sieć kontaktów na całym świecie w różnych branżach. Jego największą pasją są „ludzie” i nawiązywanie znaczących i trwałych relacji w celu wspólnego rozwoju i osiągania nowych horyzontów. Zawsze wierzył, że przyszłość należy do tych, którzy mają wizję jej kształtowania.