Władze spółki i życiorysy
Aleksander Gruszczyński
Prezes zarządu Carlson Investments SE
Serge Telle
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Marczuk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Goryszewski
Członek Rady Nadzorczej
Penelope Hope
Członkini Rady Nadzorczej
Silvia Andriotto
Członkini Rady Nadzorczej
Isabelle Peeters
Członkini Rady Nadzorczej