Model biznesowy

Carlson Investments SE („Spółka”) w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi doradcze dla spółek z grupy kapitałowej Carlson Investments („Grupa Kapitałowa”), jak i spoza nią (głównie w obszarze koordynacji działalności inwestycyjnej, w szczególności sformalizowane usługi doradcze na rzecz Carlson Ventures International Limited), a w pozostałym zakresie skupia się na zarządzaniu Grupą Kapitałową. Grupa Kapitałowa składa się w szczególności z podmiotów o profilu technologicznym, charakteryzujących się innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W kręgu zainteresowania Grupy Kapitałowej jest współpraca i angażowanie się w projekty, spółki i fundusze międzynarodowe, bez ograniczeń terytorialnych, w tak szeroko rozumianych dziedzinach i branżach jak IT, DeepTech, SaaS, FinTech, MedTech, CleanTech, IoT, Rozszerzona Rzeczywistość, Sztuczna Inteligencja, Nanotechnologia, Nanorobotyka, Machine Learning, Biotechnologia, Medycyna, Edukacja, Farmakologia, Żywność Konsumpcyjna. Szeroki wachlarz branż będących w centrum zainteresowania Carlson Investments SE pozwala na zdywersyfikowanie prowadzonej działalności i ogranicza jedno z głównych ryzyk dla podmiotów z branży Spółki, jakim jest wahanie wyniku finansowego i uzależnienie od koniunktury w jednej branży.