Aleksander Gruszczyński
Prezes zarządu Carlson Investments SE

Manager z ponad 22-letnim międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w obaszrze zarządzania dużymi zespołami, nieruchomościami komercyjnymi, IT i finansami przedsiębiorstw. Odpowiadał za realizację wielomilionowych transakcji zarówno na rynku europejskim, jak i w regionie Zatoki Perskiej czy Azji Południowo-Wschodniej. Ukończył Pierwszą Prywatną Szkołę Biznesu i Administracji w Warszawie.

Pan Aleksander Gruszczyński spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.