Alois C. Knoll
Członek Naukowej Rady Doradczej

Alois C. Knoll otrzymał dyplom inżynierii elektrycznej / komunikacyjnej w 1985 r. I doktorat. w 1988 r. Został mianowany profesorem zwyczajnym na uniwersytecie w Bielefeld w 1993 r., Gdzie do 2001 r. Był kierownikiem Computer Engineering Group (przewodniczący).

Od 2001 r. Jest profesorem na Wydziale Informatyki Technische Universität München, który w październiku 2022 r. Stał się Szkołą Obliczeń, Informacji i Technologii TUM (CIT).

W 2009 roku był współzałożycielem fortiss, Bawarskiego Państwowego Instytutu Badań nad Intensywnymi Systemami Oprogramowania. W latach 2011–2021 był głównym badaczem programu w TUMCREATE w Singapurze. W latach 2017–2021 był również profesorem wizytującym w School of Computer Science and Engineering na Nanyang Technological University w Singapurze.

W latach 2007–2009 był członkiem najwyższego unijnego organu doradczego ds. IT, grupy doradczej ds. Technologii społeczeństwa informacyjnego (ISTAG), i był zaangażowany w projektowanie flagowych projektów UE. W latach 2013–2023 kierował podprojektem Neurorobotics statku flagowego Human Brain.

W latach 2019–2020 był także dyrektorem cyfrowym Siemens Mobility Intelligent Traffic Systems ITS, obecnie Yunex GmbH.