Władze spółki i życiorysy

ZARZĄD:

Aleksander Gruszczyński - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kinga Dębicka – Członkini Rady Nadzorczej
Damian Goryszewski – Członek Rady Nadzorczej
Serge Telle – Członek Rady Nadzorczej
Penelope Hope – Członkini Rady Nadzorczej
Silvia Andriotto – Członkini Rady Nadzorczej
Violetta Vrublevskaya – Członkini Rady Nadzorczej
Isabelle Peeters – Członkini Rady Nadzorczej