ZESPÓŁ

Aleksander Gruszczyński
Prezes zarządu Carlson Investments SE