Raporty EBI
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2022

14-11-2022 | Raport kwartalny nr 24/2022 -Raport okresowy za III kwartał 2022r.
10-11-2022 | Raport bieżący nr 23/2022 -raport miesięczny październik 2022 r.
14-10-2022 | Raport bieżący nr 22/2022 - raport miesięczny wrzesień 2022 r.
14-09-2022 | Raport bieżący nr 21/2022 - raport miesięczny sierpień 2022 r.
14-09-2022 | Raport bieżący nr 20/2022 - korekta raportu bieżącego EBI nr 25/2020 - Zakończenie subskrypcji Akcji serii O oraz Akcji serii P
16-08-2022 | Raport kwartalny nr 19/2022 - Raport okresowy za II kwartał 2022r.
13-08-2022 | Raport bieżący nr 18/2022 -raport miesięczny lipiec 2022 r.
14-07-2022 | Raport bieżący nr 18/2022 -raport miesięczny czerwiec 2022 r.
07-07-2022 | Raport bieżący nr 17/2022 - rezygnacja członka Rady Nadzorczej
29-06-2022 | Raport bieżący nr 16/2022 - rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29-06-2022 | Raport bieżący nr 15/2022 - treść uchwał podjętych prze ZWZ w dniu 29-06-2022r.
14-06-2022 | Raport bieżący nr 14/2022 -Raport miesięczny maj 2022 r.
02-06-2022 I Raport bieżący nr 13/2022 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał
31-05-2022 | Raport roczny nr 12/2022 - raport za rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021
16-05-2022 | Raport kwartalny nr 11/2022 - raport okresowy za pierwszy kwartał 2022 r.
13-05-2022 | Raport bieżący nr 10/2022 - raport miesięczny kwiecień 2022 r.
14-04-2022 | Raport bieżący nr 9/2022 - raport miesięczny marzec 2022 r.
13-04-2022 | Raport bieżący nr 8/2022 – połączenie Emitenta – CARLSON INVESTMENT S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki
12-03-2022 | Raport bieżący nr 7/2022 - raport miesięczny luty 2022 r.
15-02-2022 | Raport bieżący nr 6/2022 – podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok
14-02-2022 | Raport kwartalny nr 5/2022 – raport okresowy za czwarty kwartał 2021 r.
14-02-2022 | Raport bieżący nr 4/2022 – raport miesięczny styczeń 2022 r.
20-01-2022 | Raport bieżący nr 3/2022 – treść uchwał NWZ 2022-01-20
14-01-2022 | Raport bieżący nr 2/2022 – raport miesięczny grudzień 2021 r.
14-01-2022 | Raport bieżący nr 1/2022 – harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.