Hinter.ai

System SaaS do zbierania i analizy informacji w organizacji. Zestaw ujednoliconych pytań. Odpowiedzi udzielane są na kilkustopniowej skali akceptacji oraz odrzucenia (od pełnej zgody z danym stwierdzeniem do sprzeciwu)z możliwością dodania komentarzy oraz pomysłów usprawniających. Wyniki badania uwzględniają specyfikę organizacji.

POPRZEDNIA STRONABACK NASTĘPNA STRONANEXT