Xihong Deng
Członkini Rady Nadzorczej

Posiadająca ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym 10 lat w bankach inwestycyjnych na Wall Street, takich jak Citibank i JP Morgan, oraz 20 lat w chińskich inwestycjach private equity, Pani Deng jest wyjątkowo doświadczonym specjalistą na globalnej scenie finansowej. Była współzałożycielką i dyrektorem zarządzającym Hony Capital, wiodącej firmy private equity w Chinach o wartości aktywów wynoszącej 13 miliardów dolarów, inwestującej w ponad 100 firm z sektorów konsumenckiego, farmaceutycznego, energii odnawialnej oraz przemysłowego. Była odpowiedzialna za pozyskanie ponad 10 miliardów dolarów od globalnych inwestorów instytucjonalnych dla Hony Capital, rozwijając obszerne kontakty zarówno na rynkach kapitałowych w Chinach, jak i międzynarodowych. Jej przywództwo obejmowało zarządzanie radami nadzorczymi renomowanych firm notowanych na giełdach w USA, Hongkongu i Chinach.

Poza światem finansów, jest światowej klasy kolekcjonerką sztuki i aktywnie uczestniczy w działalności charytatywnej związanej z edukacją, środowiskiem, opieką zdrowotną i sztuką. Uzyskała tytuł magistra na State University of New York oraz magistra i licencjata na Uniwersytecie Tsinghua w Chinach.