POŁĄCZENIE SPÓŁEK

Zarząd Carlson Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z (Emitent), zawiadamia o połączeniu spółek zależnych od Emitenta, tj. spółki POLVENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) oraz TECHVIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”). Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu nowe udziały. W wyniku połączenia Emitent aktualnie 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Rejestracja połączenia spółek zależnych, wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta w zakresie usług informatycznych. Dokonane połączenie wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawni prowadzenie działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta. https://www.bankier.pl/wiadomosc/CARLSON-INVESTMENTS-S-A-Informacja-poufna-Polaczenie-Spolek-Zaleznych-do-Emitenta-8207821.html?fbclid=IwAR2uISTI2jFL0XMZPqoBXBlCf2FYlSheKn8Bv4KCHZulB-Fq_lpo_AqEgPo

POPRZEDNIA STRONABACK NASTĘPNA STRONANEXT