ZESPÓŁ

Dawid Wesołowski
Prezes Zarządu
Zofia Banaszewska
Manager Inwestycyjny
Ireneusz Wieczorek
Manager Inwestycyjny
Emilian Arczewski
Analityk Finansowy
Piotr Wojnar
Członek Komitetu Inwestycyjnego