ZESPÓŁ

Dawid Wesołowski
Prezes Zarządu
Łukasz Marczuk
Wiceprezydent
Zofia Banaszewska
Manager Inwestycyjny
Piotr Wojnar
Członek Komitetu Inwestycyjnego