Raporty ESPI
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2022

29-11-2022 | Raport bieżący nr 19/2022- Informacja o zmianie nazwy podmiotu zależnego
16-11-2022 | Raport bieżący nr 18/2022 - Informacja na temat inwestycji spółki zależnej
08-08- 2022 | Raport bieżący nr 17/2022 - Rozpoczęcie współpracy
04-08- 2022 | Raport bieżący nr 16/2022 - Podpisanie listu intencyjnego
13-07- 2022 | Raport bieżący nr 15/2022 - Zawarcie znaczącej umowy
29-06-2022 | Raport bieżący nr 14/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-06-2022 r.
03-06 2022 | Raport bieżący nr 13/2022 - Informacja na temat jednej z inwestycji
02-06-2022 | Raport bieżący nr 12/2022 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie na dzień 29-06-2022 r. oraz projekty uchwał
19-05-2022 | Raport bieżący nr 11/2022 – informacja o przyjęciu oferty nabycia 15 % udziałów spółki zależnej TECHVIGO Sp. z o. o.
20-04-2022 | Raport bieżący nr 10/2022 - wpis Helvexia Pay sp. z o. o. do Rejestru małych instytucji płatniczych
20-04-2022 | Raport bieżący nr 9/2022 - informacja o zawarciu umowy pożyczki
13-04-2022 | Raport bieżący nr 8/2022 - połączenie Emitenta – CARLSON INVESTMENT S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki
30-03-2022 | Raport bieżący nr 7/2022 – wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na niemieckich giełdach papierów wartościowych w Monachium i Gettex Exchange
18-03-2022 | Raport bieżący nr 6/2022 – sprzedaż 5% udziałów spółki zależnej Techvigo Sp. z o. o.
20-01-2022 | Raport bieżący nr 5/2022 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20-01-2022 r
20-01-2022 | Raport bieżący nr 4/2022- informacja w sprawie procedury połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Podjęcie Uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2022r.
19-01-2022 | Raport bieżący nr 3/2022 – informacja w sprawie procedury połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej oraz stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie planowanego połączenia
04-01-2022 | Raport bieżący nr 2/2022 – zawiadomienie o osiągnieciu progu 20% w ogólnej liczbie głosów
04-01-2022 | Raport bieżący nr 1/2022 -zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów