Nicole Dzikowski
Project Manager Carlson Investments SE

Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego, rozwoju biznesu i internacjonalizacji, a także jakościowych badań rynku. Jako niezależny konsultant, pracowała dla takich firm jak: Cisco, M&C Saatchi, FAMA, Axiom Space, Zero Waste, Opus Eventi, Thermosphr, Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także dla rządu Monako. Jest absolwentką Free University Berlin oraz uzyskała tytuł magistra zarządzania międzynarodowego na International University of Monaco. Zrozumienie dynamiki kulturowej i ekonomicznej umożliwia jej prowadzanie jakościowych badań rynku, zapewnia wgląd w doświadczenia klientów i pozwala na utrzymanie z nimi dobrych relacji. Nicole jest poliglotką z dużym talentem do komercjalizacji produktów na skalę globalną dzięki swoim zaufanym relacjom z firmami w Europie i Stanach Zjednoczonych