Archiwum autora pidraf

Połączenie Spółek

28 października, 2021 10:21 am Published by Napisz komentarz

Plan Połączenia 08-12-2021 r. (AKTUALNE) Plan Połączenia CI S.A. i CTV 08-12-2021 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.11.2021 r. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na potrzeby Połączenia na dzień 01.11.2021r. Oświadczenie o stanie…


Dywidenda

21 maja, 2021 1:28 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23…


Animator rynku

12 sierpnia, 2020 8:51 am Published by Napisz komentarz

NWAI Dom Maklerski SA ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa tel.: +482 2 201 97 50 e-mail: company@nwai.pl www.nwai.pl Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała www.bdm.pl DM BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78-8 00-517 Warszawa www.bossa.pl


Dematerializacja akcji

12 sierpnia, 2020 8:48 am Published by Napisz komentarz

03-11-2020 | Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 13-10-2020 | Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 22-09-2020 | Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 01-09-2020 | Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 11-08-2020 | Pierwsze wezwanie…


Oświadczenia

14 października, 2019 1:46 pm Published by Napisz komentarz

Oświadczenie Prezes Zarządu – Aleksander Gruszczyński Oświadczenie członka RN – Łukasz Marczuk Oświadczenie członka RN – Damian Goryszewski Oświadczenie Członek RN – Silvia Andriotto Oświadczenie Członek RN – Violetta Vrublevskaya Oświadczenie Członek RN – Penelope Hope


Walne zgromadzenie

14 października, 2019 1:45 pm Published by Napisz komentarz

WALNE ZGROMADZENIA 2022 CI S.A. treść uchwał NWZ 2022-01-20 CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20 CI S.A. aktualny statut CI S.A. projekt uchwał NWZ 2022-01-20 CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20 CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2022-01-20 WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20 CI S.A. aktualny statut CI S.A. statut w rejestracji CI SE projekt…


Kalendarium

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…


Relacja z debiutu

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…


Raporty okresowe

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 CI S.A. Raport kwartalny III CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I ROK 2020 CI S.A. Sprawozdanie Zarządu 2020 korekta CI S.A. Raport roczny za 2020 r. – uzupełnienie CI S.A. Raport roczny za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A. Raport kwartalny IV – korekta CI…