Archiwum autora pidraf

Oświadczenia

14 października, 2019 1:46 pm Published by Napisz komentarz

Oświadczenie Prezes Zarządu – Aleksander Gruszczyński Oświadczenie członka RN – Łukasz Marczuk Oświadczenie członka RN – Damian Goryszewski Oświadczenie Członek RN – Silvia Andriotto Oświadczenie Członek RN – Violetta Vrublevskaya Oświadczenie Członek RN – Penelope Hope


Walne zgromadzenie

14 października, 2019 1:45 pm Published by Napisz komentarz

WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. treść uchwał NWZ 2021-09-01 CVI Ltd zgłoszenie kandydatów RN CV – Serge Telle CV – Violetta Vroublevskaya CV – Isabelle Peeters CV – Silvia Andriotti CV – Penelope Hope CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-09-01 CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-09-01 CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2021-09-01 CI S.A. wzór pełnomocnictwa…


Kalendarium

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…


Relacja z debiutu

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…


Raporty okresowe

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I ROK 2020 CI S.A. Sprawozdanie Zarządu 2020 korekta CI S.A. Raport roczny za 2020 r. – uzupełnienie CI S.A. Raport roczny za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A. Raport kwartalny IV – korekta CI S.A. Raport kwartalny IV CI…


Raporty ESPI

14 października, 2019 1:43 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 22-09-2021 | Raport bieżący nr 28/2021 – informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od Emitenta 21-09-2021 | Raport bieżący nr 27/2021 – powiadomienie o transakcji dokonanych przez osobę blisko związaną 14-09-2021 | Raport bieżący nr 26/2021 – informacja poufna: Zawiązanie podmiotu zależnego prawa czeskiego w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez…


Raporty EBI

14 października, 2019 1:43 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 14-09-2021 | Raport bieżący nr 31/2021 – raport miesięczny sierpień 2021 01-09-2021 | Raport bieżący nr 30/2021 – zmiany w składzie Rady Nadzorczej 01-09-2021 | Raport bieżący nr 29/2021 – treść uchwał NWZ 2021-09-01 27-08-2021 | Raport bieżący nr 28/2021 – kandydatury na członków Rady Nadzorczej 16-08-2021 | Raport kwartalny nr 27/2021 –…


Prezentacje i dokumenty

14 października, 2019 1:43 pm Published by Napisz komentarz

Carlson Group Presentation – 26.04.2021 HOTBLOK dokument informacyjny serii L HOTBLOK dokument informacyjny serii I J K HOTBLOK dokument informacyjny emisja serii A B C D E G


Ład korporacyjny

14 października, 2019 1:42 pm Published by Napisz komentarz

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…


Struktura akcjonariatu

14 października, 2019 1:38 pm Published by Napisz komentarz

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.772.112 56.12% 56.12% Bouchard et Cie SA 1.017.658 15.14% 15.14% Artur Jędrzejewski 946.565 14,08% 14,08% Pozostali Inwestorzy 985.350 14,66% 14,66% OGÓŁEM 6.721.685 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 26 886 740,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 6.721.685 3.…