Власти компании

Posted on

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD: Aleksander Gruszczyński — Prezes Zarządu | President of the Management Board   RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD: Łukasz Marczuk — Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board Paweł Szewczyk — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board Kinga Dębicka — Członek Rady Nadzorczej | Member of…

Структура акционерного капитала

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.416.547 61,89% 61,89% Artur Jędrzejewski 922.815 16,72% 16,72% Pozostali Inwestorzy 1.180.745 21,39% 21,39% OGÓŁEM 5.520.107 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 22 080 428,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 5.520.107 3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ 4.…

EBI сообщает

Posted on

ROK 2021 17-03-2021 | Raport bieżący nr 5/2021 — zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 04-03-2021 | Raport bieżący nr 4/2021 — zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na dzień 31-03-2021 oraz projekt uchwał 02-03-2021 | Raport bieżący nr 3/2021 — rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 15-02-2021 | Raport kwartalny nr 2/2021 — raport okresowy za IV kwartał…

ESPI сообщает

Posted on

ROK 2021 20-04-2021 | Raport bieżący nr 7/2021 — odświeżenie i ujednolicenie wizerunku grupy kapitałowej 07-04-2021 | Raport bieżący nr 6/2021 — podpisanie umowy o współpracy 01-04-2021 | Raport bieżący nr 5/2021 — lista Akcjonariuszy powyżej 5% NWZ 2021-03-31 26-03-2021 | Raport bieżący nr 4/2021 — podpisanie przez Spółkę zależną do Emitenta listu intencyjnego 23-03-2021…

Освещение дебюта

Posted on

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…

Календарь

Posted on

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…

Общее собрание

Posted on

WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. treść uchwał NWZ 2021-03-31 CVI Ltd zgłoszenie kandydatury do RN Damian Goryszewski — życiorys kandydata CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-03-31 CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-03-31 CI S.A. instrukcja Głosowanie NWZ 2021-03-31 CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-03-31 WALNE ZGROMADZENIA 2020 CI S.A. treść uchwał NWZ 2020-11-17 CI S.A. ogłoszenie…