Власти компании

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD:

Aleksander Gruszczyński — Prezes Zarządu | President of the Management Board

 

RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD:

Łukasz Marczuk — Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board

Paweł Szewczyk — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board

Kinga Dębicka — Członek Rady Nadzorczej | Member of the Supervisory Board

Grzegorz Kubica — Członek Rady Nadzorczej | Member of the Supervisory Board

Damian Goryszewski — Członek Rady Nadzorczej | Member of the Supervisory Board