Merger of Companies

Posted on

The Plan of Merger 08-12-2021 (CURRENT) Company Merger Plan of CI S.A and CTV Draft resolution of the General Meeting of the Acquiring Company on the merger of the Companies Draft resolution of the General Meeting of the Acquired Company on the merger of the Companies Determining the value of the Acquired Company’s assets as…

Dividend

Posted on

ROK 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września…

Shareholding structure

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.772.112 56.12% 56.12% Bouchard et Cie SA 1.017.658 15.14% 15.14% Artur Jędrzejewski 946.565 14,08% 14,08% Pozostali Inwestorzy 985.350 14,66% 14,66% OGÓŁEM 6.721.685 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 26 886 740,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 6.721.685…

Corporate governance

Posted on

CARLSON INVESTMENTS S.A Articles of Association CARLSON INVESTMENTS S.A. Regulations of the Supervisory Board CARLSON INVESTMENTS S.A. Regulations of the General Meeting CARLSON INVESTMENTS S.A Regulations of the Management Board CARLSON INVESTMENTS S.A National Court Register    

EBI reports

Posted on

ROK 2022 20-01-2022 | Current report no. 3/2022 – Content of the resolutions adopted by the EGM 20-01-2022 14-01-2022 | Current report no. 2/2022 – Monthly Report December 2021 14-01-2022 | Current report no. 1/2022 – Schedule for the release of periodic reports in 2022 ROK 2021 28-12-2021 I Current report no. 42_2021 – Registration of…

ESPI reports

Posted on

ROK 2022 20-01-2022 | Current report no. 5/2022 – List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting on January 20, 2022 20-01-2022 | Current Report no. 4/2020 – Information on the procedure of merging the Issuer in order to obtain the status of a European Company. Adoption of resolutions by…

Periodic Reports

Posted on

ROK 2021 CI S.A. Quarterly report 3Q2021 CI S.A. Quarterly report 2Q2021 CI S.A. Quarterly report 1Q2021 ROK 2020 Correction activity reports CARLSON INVESTMENTS S.A. and the CARLSON INVESTMENTS GROUP 2020 CI S.A. Annual Report 2020 implementation CI S.A. Annual Report 2020 CI S.A. QUARTERLY REPORT 4Q2020 Correction CI S.A. Quarterly Report 4Q2020 CI S.A.…