Author Archives for adaniel

Dividend

May 21, 2021 1:32 pm Published by Leave your thoughts

ROK 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września…


Shareholding structure

June 19, 2020 9:00 am Published by Leave your thoughts

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.772.112 56.12% 56.12% Bouchard et Cie SA 1.017.658 15.14% 15.14% Artur Jędrzejewski 946.565 14,08% 14,08% Pozostali Inwestorzy 985.350 14,66% 14,66% OGÓŁEM 6.721.685 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 26 886 740,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 6.721.685…


Corporate governance

June 19, 2020 8:59 am Published by Leave your thoughts

CARLSON INVESTMENTS S.A Articles of Association CARLSON INVESTMENTS S.A. Regulations of the Supervisory Board CARLSON INVESTMENTS S.A. Regulations of the General Meeting CARLSON INVESTMENTS S.A Regulations of the Management Board CARLSON INVESTMENTS S.A National Court Register    


EBI reports

June 19, 2020 8:54 am Published by Leave your thoughts

ROK 2021 14-09-2021 | Current report no.31/2021 – Monthly Report August 2021 01-09-2021 | Current report no.30/2021 – Changes in the composition of the Issuer’s Supervisory Board 01-09-2021 | Current report no.29/2021 – Content of the resolutions adopted by the EGM 01-09-2021 27-08-2021 | Current report no.28/2021 – Candidates for Supervisory Board Members 16-08-2021 |…


ESPI reports

June 19, 2020 8:53 am Published by Leave your thoughts

ROK 2021 22-09-2021 | Current report no.28/2021 – Confidential information – conclusion of an investment agreement by a subsidiary of the Issuer 21-09-2021 | Current report no.27/2021 – Notification on transactions carried out by a closely related person 14-09-2021 | Current report no.26/2021 – Confidential information: Establishment of a subsidiary under Czech law in order…


Periodic Reports

June 19, 2020 8:51 am Published by Leave your thoughts

ROK 2021 CI S.A. Regular report form 2Q 2021 CI S.A. Quarterly Report 1Q 2021 ROK 2020 Correction activity reports CARLSON INVESTMENTS S.A. and the CARLSON INVESTMENTS GROUP 2020 CI S.A. Annual Report 2020 implementation CI S.A. Annual Report 2020 CI S.A. QUARTERLY REPORT 4Q2020 Correction CI S.A. Quarterly Report 4Q2020 CI S.A. Raport kwartalny…


Coverage of the debut

June 19, 2020 8:49 am Published by Leave your thoughts

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…