Autor-Archiv für adaniel

Behörden des Unternehmens

Juni 19, 2020 9:03 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD: Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu | President of the Management Board   RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD: Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej | Member of…


Beteiligungsstruktur

Juni 19, 2020 9:01 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.416.547 61,89% 61,89% Artur Jędrzejewski 922.815 16,72% 16,72% Pozostali Inwestorzy 1.180.745 21,39% 21,39% OGÓŁEM 5.520.107 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 22 080 428,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 5.520.107 3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ 4.…


Corporate Governance

Juni 19, 2020 8:59 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…


EBI-Berichte

Juni 19, 2020 8:55 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

ROK 2021 17-03-2021 | Raport bieżący nr 5/2021 – zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 04-03-2021 | Raport bieżący nr 4/2021 – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na dzień 31-03-2021 oraz projekt uchwał 02-03-2021 | Raport bieżący nr 3/2021 – rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 15-02-2021 | Raport kwartalny nr 2/2021 – raport okresowy za IV kwartał…


ESPI-Berichte

Juni 19, 2020 8:53 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

ROK 2021 20-04-2021 | Raport bieżący nr 7/2021 – odświeżenie i ujednolicenie wizerunku grupy kapitałowej 07-04-2021 | Raport bieżący nr 6/2021 – podpisanie umowy o współpracy 01-04-2021 | Raport bieżący nr 5/2021 – lista Akcjonariuszy powyżej 5% NWZ 2021-03-31 26-03-2021 | Raport bieżący nr 4/2021 – podpisanie przez Spółkę zależną do Emitenta listu intencyjnego 23-03-2021…


Regelmäßige Berichte

Juni 19, 2020 8:51 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

ROK 2020 CI S.A. Raport kwartalny IV CI S.A. Raport kwartalny III CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I-korekta CI S.A Raport kwartalny I ROK 2019 CI S.A Raport roczny za 2019 r wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A Raport kwartalny IV- korekta CI SA. Raport kwartalny III – korekta…


Berichterstattung über das Debüt

Juni 19, 2020 8:49 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…


Kalender

Juni 19, 2020 8:46 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…


Hauptversammlung

Juni 19, 2020 8:44 am Veröffentlicht von Schreibe einen Kommentar

WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. treść uchwał NWZ 2021-03-31 CVI Ltd zgłoszenie kandydatury do RN Damian Goryszewski – życiorys kandydata CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-03-31 CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-03-31 CI S.A. instrukcja Głosowanie NWZ 2021-03-31 CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-03-31 WALNE ZGROMADZENIA 2020 CI S.A. treść uchwał NWZ 2020-11-17 CI S.A. ogłoszenie…