Oświadczenia

Posted on

Oświadczenie Prezes Zarządu – Aleksander Gruszczyński Oświadczenie członka RN – Łukasz Marczuk Oświadczenie członka RN – Damian Goryszewski Oświadczenie Członek RN – Silvia Andriotto Oświadczenie Członek RN – Violetta Vrublevskaya Oświadczenie Członek RN – Penelope Hope

Walne zgromadzenie

Posted on

WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. treść uchwał NWZ 2021-09-01 CVI Ltd zgłoszenie kandydatów RN CV – Serge Telle CV – Violetta Vroublevskaya CV – Isabelle Peeters CV – Silvia Andriotti CV – Penelope Hope CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-09-01 CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-09-01 CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2021-09-01 CI S.A. wzór pełnomocnictwa…

Kalendarium

Posted on

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…

Relacja z debiutu

Posted on

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…

Raporty okresowe

Posted on

ROK 2021 CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I ROK 2020 CI S.A. Sprawozdanie Zarządu 2020 korekta CI S.A. Raport roczny za 2020 r. – uzupełnienie CI S.A. Raport roczny za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A. Raport kwartalny IV – korekta CI S.A. Raport kwartalny IV CI…

Raporty ESPI

Posted on

ROK 2021 22-09-2021 | Raport bieżący nr 28/2021 – informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od Emitenta 21-09-2021 | Raport bieżący nr 27/2021 – powiadomienie o transakcji dokonanych przez osobę blisko związaną 14-09-2021 | Raport bieżący nr 26/2021 – informacja poufna: Zawiązanie podmiotu zależnego prawa czeskiego w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez…

Raporty EBI

Posted on

ROK 2021 14-09-2021 | Raport bieżący nr 31/2021 – raport miesięczny sierpień 2021 01-09-2021 | Raport bieżący nr 30/2021 – zmiany w składzie Rady Nadzorczej 01-09-2021 | Raport bieżący nr 29/2021 – treść uchwał NWZ 2021-09-01 27-08-2021 | Raport bieżący nr 28/2021 – kandydatury na członków Rady Nadzorczej 16-08-2021 | Raport kwartalny nr 27/2021 –…

Ład korporacyjny

Posted on

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…

Struktura akcjonariatu

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.772.112 56.12% 56.12% Bouchard et Cie SA 1.017.658 15.14% 15.14% Artur Jędrzejewski 946.565 14,08% 14,08% Pozostali Inwestorzy 985.350 14,66% 14,66% OGÓŁEM 6.721.685 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 26 886 740,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 6.721.685 3.…