Oświadczenia

Posted on

Oświadczenie Prezes Zarządu – Aleksander Gruszczyński Oświadczenie członka RN – Łukasz Marczuk Oświadczenie członka RN – Damian Goryszewski Oświadczenie Członek RN – Silvia Andriotto Oświadczenie Członek RN – Violetta Vrublevskaya Oświadczenie Członek RN – Penelope Hope

Walne zgromadzenie

Posted on

WALNE ZGROMADZENIA 2022 CI S.A. treść uchwał NWZ 2022-01-20 CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20 CI S.A. aktualny statut CI S.A. projekt uchwał NWZ 2022-01-20 CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20 CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2022-01-20 WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20 CI S.A. aktualny statut CI S.A. statut w rejestracji CI SE projekt…

Kalendarium

Posted on

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…

Relacja z debiutu

Posted on

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…

Raporty okresowe

Posted on

ROK 2021 CI S.A. Raport kwartalny III CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I ROK 2020 CI S.A. Sprawozdanie Zarządu 2020 korekta CI S.A. Raport roczny za 2020 r. – uzupełnienie CI S.A. Raport roczny za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A. Raport kwartalny IV – korekta CI…

Raporty ESPI

Posted on

ROK 2022 20-01-2022 | Raport bieżący nr 5/2022 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20-01-2022 r 20-01-2022 | Raport bieżący nr 4/2022- informacja w sprawie procedury połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Podjęcie Uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2022r. 19-01-2022 | Raport bieżący nr…

Raporty EBI

Posted on

ROK 2022 20-01-2022 | Raport bieżący nr 3/2022 – treść uchwał NWZ 2022-01-20 14-01-2022 | Raport bieżący nr 2/2022 -raport miesięczny grudzień 2021 14-01-2022 | Raport bieżący nr 1/2022 harnonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r. ROK 2021 28-12-2021 I Raport bieżący nr 42_2021 – rejestracja podwyższenia kapitału 23-12-2921 | Raport bieżący nr 41/2021- zwołanie…

Ład korporacyjny

Posted on

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…

Struktura akcjonariatu

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 4.117.277 51.75% 51.75% Bouchard et Cie SA 1.882.850 23.67% 23.67% Artur Jędrzejewski 946.565 11,90% 11,90% Pozostali Inwestorzy 1.009.003 12,68% 12,68% OGÓŁEM 7.955.685 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 31 822 780,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 7.955.695…