Archiwum autora adaniel

Dywidenda

21 maja, 2021 1:28 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23…


Animator rynku

12 sierpnia, 2020 8:51 am Published by Napisz komentarz

NWAI Dom Maklerski SA ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa tel.: +482 2 201 97 50 e-mail: company@nwai.pl www.nwai.pl


Dematerializacja akcji

12 sierpnia, 2020 8:48 am Published by Napisz komentarz

03-11-2020 | Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 13-10-2020 | Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 22-09-2020 | Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 01-09-2020 | Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 11-08-2020 | Pierwsze wezwanie…